បទ​ថ្មី នួន សុធារ័ក្ស នៅស្រលាញ់បងដូចមុនអត់ ក្តៅៗ

0
326

វិលវិញបានទេ? បងនៅរង់ចាំអូននៅកន្លែងចាស់ កន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅ! ពេលនេះបងស្ទើរឆ្គួតហើយព្រោះបាត់បង់អូន។
បទ៖ នៅស្រលាញ់បងដូចមុនអត់
ច្រៀងដោយ៖ នួន សុធារ័ក្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ជុំ សំអង
និពន្ធបទភ្លេង និងសម្រួលតន្ត្រី៖ សាន់ សុនដេន
ដឹកនាំសម្ដែង៖ Eco Vak Song
ថតដោយ៖ ឃុន រស្មី
រៀបចំការផលិត៖ ឡុង ស៊ីណា
កាត់ត៖ ដាញ់ វណ្ណៈ
Like us now: facebook.com/PhlengRecords
Please subscribe: youtube.com/PhlengRecords

Comments

comments